ที่อยู่ ที่ติดต่อ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

ดูแผนที่รูปภาพ

ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 02-940-6640 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-940-7038

Email : prcai@oae.go.th

Social Media |

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ID :

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

ที่ตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

ที่ทำการ สถานี พัฒนาที่ดิน จังหวัด เชียงใหม่ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180

 • โทร. 0-5332-8492
 • โทรสาร. 0-5322-4250

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

ศูนย์ราชการ หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

 • โทร - โทรสาร. 0-5524-5189

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น บ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41330

 • โทร - โทรสาร. 0-4229-2557 -8

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

เลขที่ 343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ, อำเภอเมือง , จังหวัดขอนแก่น.

 • โทร - โทรสาร: 0 4326 1513

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

95 หมู่ 10 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280

 • โทร. 044-465120
 • โทรสาร. 044-465079

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

184/9 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 • โทร. 038-351398
 • โทรสาร. 038-351261

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

238 หมู่ 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

 • โทร. -

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8

131 ถ.ธราธิบดี เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

 • โทร - โทรสาร. 0-7731-1641

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

163/38 หมู่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 • โทร. 0-7431-2996
 • โทรสาร. 0-7431-1589

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

8 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

 • โทร. 0-3233-7954
 • โทรสาร. 0-3233-7951

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 • โทรศัพท์/โทรสาร 0-4534-4654-5
 • E-mail: Zone11@oae.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

ภายในสนามบินเกษตรนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

 • โทร. 056-803-525, 056-803-526
 • โทรสาร. 056-803-526
 • E-mail:zone12@oae.go.th roae12@gmail.com